Anaokulu

Ana Sayfa / Anaokulu

BERTAN ÇATAK EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenmek Sevgiyle Başlar

Çocuklarımızın geleceğini şekillendiren en önemli dönemlerden biri olan anaokulu eğitimi, onların hayat boyu sürecek öğrenme yolculuğunun temelini oluşturur. Biz, özel okul anaokulu olarak bu önemli dönemi çocuklarınız için unutulmaz ve değerli bir deneyime dönüştürmek için buradayız.

Misyonumuz

Bilimsel ve analitik düşünceye sahip, mutu, sağlıklı iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen, araştırma yapmaya ve öğrenmeye meraklı, teknoloji ile barışık insana ve doğaya saygılı bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Akademik, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, üretken, donanımlı, yaratıcı, eleştirel düşünen ve sorgulayan, bilgi toplumunun bireylerini yetiştiren nitelikli insan kaynağının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Hedeflerimiz

Günümüz çocuklarının gereksinimlerini karşılayacak bir eğitim sistemiyle duygusal, bilişsel, sosyal ve akademik yönden gelişimlerini desteklemek. Aynı zamanda Atatürk ilkeleri ve demokratik laik cumhuriyete sahip çıkan, çağdaş ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi bireyler yetiştirmek.

BERTAN ÇATAK EĞİTİM KURUMLARI

Geleceğe Işık Tutuyoruz

BERTAN ÇATAK EĞİTİM KURUMLARI

Birlikte Daha Güçlüyüz

Türkçe Dil Etkinliği

Türkçe Dil Etkinlikleri, çocuklarımızın Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini arttırmak için planlanmıştır.
Okullarımızda Türkçe dil etkinlikleri proje ve portfolyo sunumları, göster-anlat ve görsel hikaye okuma çalışmaları ile zenginleştirilmiştir. Bu etkinlikler ile çocuklarımız anadilini öğrenme ve doğru kullanmaya teşvik edilirken, kitap sevgisini de kazanmış olur.

İngilizce

Erken yaşlarda başlayan dil eğitiminin yabancı dil öğrenme sürecini büyük ölçüde desteklediği, gözlemlenmiştir. Bu sebeple okullarımızda her gün yoğun İngilizce programı uygulanır. Okullarımızda çocuklarımız temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli olan günlük konuşma dilini en eğlenceli şekilde öğrenirler. Böylelikle dünya vatandaşı olma yolunda öğrencilerimiz, farklı kültürleri öğrenme ve tanıma fırsatı bulurlar.

STEM+A Uygulamaları

STEM+A fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bir bütün olarak öğretilmesi ilkesine dayalı bir eğitim modelidir. Bu yaklaşıma sanatın da eklenmesi ile çocukların hayal gücü ve tasarım odaklı düşünmeleri de teşvik edilmektedir. Bu sayede günümüz üretim endüstrisi diğer adı ile Endüstri 4.0’a hazır insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Kodlama eğitimi STEM+A’nın önemli bir uygulamasıdır. Kodlama eğitimi ile çocuklarımız karşılaştıkları sorunlarla ilgili alternatif çözüm yolları bulabilme ve bu sorunları en verimli şekilde çözebilme yeterlilikleri kazanmaktadır.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar, çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkaran ve hayal dünyalarının gelişmesine katkıda bulunan etkinliklerin başında gelmektedir.
Çocuklarımız bu derste duygularını resim, seramik ve farklı sanat malzemelerini kullanarak özgürce ifade edebilmektedir. Dersler drama, hikaye ve müzikle desteklenerek eğlenceli hale getirilir.

Müzik

Müzik eğitimi çocuklarımızın bilişsel, kişisel ve sosyal gelişimini desteklemekte önemli rol oynamaktadır. Okullarımızda öğrencilerin işitsel ve ritim duyularının geliştirildiği Orff metodu uygulanır. Orff metodu ile ritim, dans, doğaçlama ve devinim aktif bir biçimde kullanılır. Müzik derslerinde öğrenciler, ünlü besteciler, eserleri ve enstrümanlar hakkında genel bilgi sahibi olurlar.

Drama

Sürekli değişen dünyamızda, çocukların yeni durumlara uyum gösterecek becerileri kazanmaları için okullarımızda yaratıcı drama dersleri verilmektedir.
Hayal dünyası zengin, gözlem yeteneği kuvvetli, zamanı iyi kullanabilen, takım içinde çalışabilen, bir sorunla karşılaştığında kolay pes etmeyen, iletişimi kuvvetli öğrenciler yetiştirmek için yaratıcı drama dersleri büyük önem taşımaktadır.

Bale ve Modern Dans

Dans etmek çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Temel dans tekniklerinin öğretildiği bale/modern dans derslerinde çocuğun fiziksel ve duygusal gelişiminin desteklenmesi ve özgüveninin artması hedeflenmektedir. Müzik kulağının gelişmesi, bale ve modern dansı tanıma ve sevme, zıplama ve koordinasyon becerilerinin gelişimi, düzgün duruş ve esneklik kazanmaları açısından oldukça önemlidir.

Spor

Öğrencilerimizin yaş grupları ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan program, çok sayıda fiziksel etkinliği kapsar. Bu etkinlikler, küçük ve büyük kas gelişimine, grup içinde hareket edebilme, sosyalleşme, kurallı oyunlar oynayabilmelerine ve erken yaşlarda spor bilincinin yerleşmesine katkıda bulunur.

Satranç

Satranç, çocukarımızın problem çözebilme, stratejik düşünme, plan yapma ve mücadele edebilme kazanımlarını edindiği en önemli etkinliklerin başında gelmektedir.

Oyun Zamanı

Hergün mutlaka bahçede ve içeride oyun oynayarak çocukların hareket özgürlüğü sağlanır. Oyun çocuğun en iyi kendini ifade biçimidir. Çocukların dünyasını paylaşmanın ve onlarla iletişim kurmanın en doğal yolu oyundur. Oyun oynarken, sorumluluk almayı ve toplumsal kuralları öğrenirler. Oyun çocuğun yaratma ortamı ve özgürlüğüdür; kurallarını kendisi koyar ve kendisi bozar.

Beslenme

Okullarımızda yemek menüleri diyetisyen kontrolünde hazırlanmaktadır. Öğünlerimiz dengeli ve sağlıklı beslenmeye uygundur. Öğünlerde sebze ve meyveler mevsimine göre kullanılır. Gıda seçiminde kalite standartlarına çok önem verilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimimiz öğrencilerimizin zihinsel, duygusal, sosyal ve akademik yönden öğrenme süreçlerine sağlıklı bir şekilde katılmalarını sağlarlar.
Okula uyum sürecini kolaylaştıran oryantasyon çalışmaları, anne baba okulu çalışmaları yıl boyunca devam eder. Öğrencilerinin gelişim süreçleri değerlendirilirken danışmanlarımız gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı esaslarını gözetir.